Jednacz Architekci

   search
 PL


Seaside Hotel


Budynek hotelowo-uzdrowiskowy - Kołobrzeg
Powierzchnia 35 000m2
Projekt 2015

Zasadniczym elementem zagospodarowania terenu jest usytuowanie budynku w sposób spełniający oczekiwania Inwestora oraz w sposób zgodny z Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Budynek został zlokalizowany wzdłuż wschodniej granicy działki, umożliwiając uzyskanie optymalnego układu pokoi względem morza. Wzdłuż zachodniej strony budynku zaprojektowano ciąg pieszy prowadzący do bulwarów nadmorskich.

Seaside Hotel

Seaside Hotel

Seaside Hotel

Seaside Hotel