English Polski

Hotel Kołobrzeg

Hotelowo-uzdrowiskowy - Kołobrzeg
Powierzchnia 35 000m2
Projekt 2015

Zasadniczym elementem zagospodarowania terenu jest usytuowanie budynku w sposób spełniający oczekiwania Inwestora oraz w sposób zgodny z Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Budynek został zlokalizowany wzdłuż wschodniej granicy działki, umożliwiając uzyskanie optymalnego układu pokoi względem morza. Wzdłuż zachodniej strony budynku zaprojektowano ciąg pieszy prowadzący do bulwarów nadmorskich. powrót

2008 © Jednacz Architekci

Projekt i realizacja: VEGA Internet Studio